Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Các lỗi in ấn liên quan đến giấy in

Không chỉ có máy in hay mực in, giấy in cũng là một thành phần rất quan trọng quyết định chất lượng bản in như thế nào. Ngoài ra, giấy in c... thumbnail 1 summary
Không chỉ có máy in hay mực in, giấy in cũng là một thành phần rất quan trọng quyết định chất lượng bản in như thế nào. Ngoài ra, giấy in c...

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Lỗi hộp mực lại ảnh hưởng đến chất lượng bản in.

Trong một chiếc máy in, hộp mực vẫn là quan trọng nhất. Dù các bộ phận khác có tốt cỡ nào nhưng hộp mực không tốt hay bị lỗi cũng ảnh hưởng... thumbnail 1 summary
Trong một chiếc máy in, hộp mực vẫn là quan trọng nhất. Dù các bộ phận khác có tốt cỡ nào nhưng hộp mực không tốt hay bị lỗi cũng ảnh hưởng...