Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Nguyên liệu làm bột giấy - Cây đay Việt Nam

Việc dùng cây đay làm nguyên liệu sản xuất bột giấy là một bước đột phá trong ngành giấy Việt Nam. Theo triển khai ban đầu nhà máy bột giấy... thumbnail 1 summary
Việc dùng cây đay làm nguyên liệu sản xuất bột giấy là một bước đột phá trong ngành giấy Việt Nam. Theo triển khai ban đầu nhà máy bột giấy...