Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Đột phá in Offset trên bao bì cong

Công ty Gizer (Đức) đã áp dụng một sáng tạo đột phá của công nghệ in trên toàn thế giới, đó là công nghệ in Offset trên bao bì hình cầu. ... thumbnail 1 summary
Công ty Gizer (Đức) đã áp dụng một sáng tạo đột phá của công nghệ in trên toàn thế giới, đó là công nghệ in Offset trên bao bì hình cầu. ...