Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Cách in 4 trang nhỏ trên giấy A4 đơn giản

Tiết kiệm giấy in có lẽ luôn là một nhu cầu quan trọng của doanh nghiệp. Bạn đã được nghe nhiều cách tiết kiệm giấy in khác nhau, nhưng hôm... thumbnail 1 summary
Tiết kiệm giấy in có lẽ luôn là một nhu cầu quan trọng của doanh nghiệp. Bạn đã được nghe nhiều cách tiết kiệm giấy in khác nhau, nhưng hôm...

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Đột phá in Offset trên bao bì cong

Công ty Gizer (Đức) đã áp dụng một sáng tạo đột phá của công nghệ in trên toàn thế giới, đó là công nghệ in Offset trên bao bì hình cầu. ... thumbnail 1 summary
Công ty Gizer (Đức) đã áp dụng một sáng tạo đột phá của công nghệ in trên toàn thế giới, đó là công nghệ in Offset trên bao bì hình cầu. ...