Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Lựa chọn bút viết cho doanh nhân

Nếu có ý định dùng bút viết để làm quà tặng cho đối tác, quản lý hay cấp trên của mình, tất nhiên bạn không thể lựa chọn ngẫu nhiên một cây... thumbnail 1 summary
Nếu có ý định dùng bút viết để làm quà tặng cho đối tác, quản lý hay cấp trên của mình, tất nhiên bạn không thể lựa chọn ngẫu nhiên một cây...